Nádrž Horní Dunajovice

Vodní nádrž Horní Dunajovice byla vybudována na toku Křepička v letech 1986 až 1989.

Hlavním účelem jejího vybudování bylo zajištění akumulace vody pro závlahy, zajištění asanačního průtoku pod nádrží, ochrana před velkými vodami. V současné době je nádrž využívána k rekreaci a je součástí rybářského revíru Moravského rybářského svazu. Celkový objem nádrže je 967 tisíc m³ vody, zatopená plocha 20,8 ha. Hráz je zemní sypaná nehomogenní, lichoběžníkového profilu o výšce 9 m, délce 210 m. Na koruně hráze je zpevněná komunikace. zdroj Povodí Moravy, s.p.

Zobrazit web