Mikulovické jezero

Mikulovické jezero bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 2002. Leží v třešňových sadech východně od Mikulovic.

Jedná se o bezodtokovou mělkou vodní plochu doplňovanou pouze srážkovou a podzemní vodou a s patrným procesem postupného zazemňování. Jezírko je téměř celé porostlé rákosem obecným, místy orobincem úzkolistým, skřípinou lesní. Na otevřené hladině roste růžkatec ostnitý. Mokřad je významným biotopem obojživelníků (kuňka obecná, rosnička zelená, blatnice skvrnitá, ropucha zelená) a mokřadních ptáků (bukáček malý, moták pochop, rákosník velký, cvrčilka slavíková, sýkořice vousatá).